The Beer Masters historien

En ganske ung dansedreng ved navn Michael Schlichter Olsen vandt i april måned 1993 en mægtig flot pokal, og han var naturligvis meget glad. Han havde nu et fint trofæ i sit lille glasskab. Hvad Michael på dette tidspunkt ikke vidste var, at denne magiske pokal ville ændre og revolutionere hans liv. Som sendt fra himlen var denne pokal for at gøre Michael til den udvalgte. Langsomt indså Michael, at det var ham, der skulle redde Verden. Han skulle drage ud og finde sine disciple og samme skulle de som fader og sønner styre galaksen.

Tiden gik og Michael blev ældre. Han var stadig ikke helt bevidst om, hvordan han skulle bruge sin magt til at opnå verdensherredømmet, men så skete det, at han i slutningen af maj måned i det Herrens år 1994 fik det første fingerpraj. Vi befinder os et sted i Polen - dato og klokkeslæt er uden betydning - himmelhvælvingen åbner sig, og Michael bliver som fyldt med energi af glimtende lyn. Han hører en stemme, hvorefter han udbryder: "Errrr... What? ... Who?" Beskeden bliver gentaget, og ideen om en Elefantorden tilkommer Michael. Ideen bliver i Michaels sind udbygget og tager form af et endnu mere storslået projekt - THE BEER MASTERS. Med denne ide i hovedet og en lynende beslutsomhed og handlekraft var Michael nu i besiddelse af værktøjerne og evnerne til at føre sit kald ud i livet. Han var klar til at styre galaksen.

Knap et års tid gik med administrative forberedelser inden den endelige optagelse og rekruttering af medlemmer til The Beer Masters kunne begynde. Optagelsesprøven bestod i at drikke tre øl fra den magiske pokal på under tre minutter, og som den gode leder og forgangsmand Michael er, ville han naturligvis selv gennemføre optagelsesprøven som den første.

Det er den 17. dag i marts måned og Michael skænker for første gang tre øl op i den magiske pokal. Månen, himlen og jorden smelter sammen i en treenighed og forbindes med hele universets energifelt i de godt to minutter det tager Michael at tømme pokalen. En enkelt gang titter aftenens pizza frem, præcis som små vintergækker titter frem af mulden i en bøgeskov om foråret. Med fremskudt brystkasse og et stolt blik i øjnene sænker Michael den tomme pokal fra munden. Han har nu vist vejen, som vi andre skal følge.

I sin jagt på disciple og tro følgesvende havde Michael den aften inviteret Søren, som han igennem længere tid havde opbygget tilstrækkelig tillid til. Søren var blevet præsenteret for Michaels planer om The Beer Masters, og da han så de helt klare og fremsynede perspektiver i projektet, var han ikke længe om at takke ja til at prøve at blive optaget. Optagelsesprøven blev bestået, og Michael havde nu fået en trofast allieret i sin stab.

Et mørkt kapitel i TBM´s historie tog desværre også sin begyndelse på denne aften. Logens tredje medlem skulle have været fundet, men da Anders Kristensen ikke bestod optagelsesprøven, kunne han ikke blive optaget i kredsen. Om det har været ønsket om hævn eller blot bitter misundelse der gjorde, at Anders Kristensen i dag figurerer på vores Blacklist lader vi stå i det uvisse, men én ting er sikkert: Da først støvet fra tumulterne havde lagt sig, fremstod The Beer Masters som ommuligt endnu stærkere.

Banen var nu kridtet op for Michael og Søren, og i den følgende tid udøvede de deres magt ved simpelthen at drikke over stok og sten. Som bekræftelse på medlemskabet i TBM blev flere forskellige ordner introduceret, og disse skulle bestås i kronologisk rækkefølge. Blandt disse ordner kan Elefantordnen (3 Elefanter på 3 min.), Turbopokalen, Minus-truck og Årgangspokalen nævnes. Pokalen, de tre øl og et stopur var stadig de tre essentielle faktorer i ordnerne.

Hen over sommeren 1995 steg arbejdsbelastningen for Michael og Søren i The Beer Masters i takt med logens heftige ekspansion, og behovet for nye TBM´ere var efterhånden ikke til at komme udenom. Michael og Søren sonderede terrænet i jagten på individer, som ville være i stand til på lige fod med dem selv at bringe The Beer Masters op på et endnu højere svingningsniveau. Michael og Søren havde i længere tid ikke kunnet undgå at bemærke god holdning til øldrikning og stærke personligheder hos deres to klassekammerater Rasmus Revall og Mathias Grüttner. Michael og Sørens vurdering var, at Rasmus og Mathias i kraft af deres faglige kompetencer, deres holdning og deres handlekraft var to yderst kvalificerede aspiranter, og lykkeligvis var begge interesserede i at søge optagelse i The Beer Masters.

De nødvendige forberedelser blev gjort, og den 3. oktober ´95 stod The Beer Masters endnu engang foran en optagelsesceremoni. Stedet var Den Summende Box, som fra da af skulle blive det naturlige samlingspunkt for fremtidige pokaltømninger. På denne smukke efterårsaften manifesterede Michael og Søren deres position i TBM og viste deres kraft for Mathias og Rasmus ved for tredje gang i historien at tømme pokalen. Nu skulle det ske, at de to aspiranter skulle forsøge at opnå status af TBM´er, og hvilken aften det blev. Med ufattelig styrke og autoritet tømte Mathias pokalen på kun 1 minut og 29 sekunder uden at gense hans sidste måltid som normal dødelig ikke-TBM´er. Det var med stolthed i stemmen, at Michael kunne byde Mathias velkommen i The Beer Masters. En tredje og meget velstemt streng havde TBM nu fået at spille på. For at gøre aftenen fuldkommen skulle Rasmus også bestå optagelsesprøven, så et kæmpe pres hvilede på hans skuldre, mens pokalen for fjerde gang blev fyldt med skummende øl. Det skulle dog vise sig, at Rasmus var  mand nok til at modstå dette pres. Med en vaskeægte pragtpræstation slyngede Rasmus de tre øl ned gennem systemet på kun 52 sekunder efterfulgt af en øredøvende rabalderbøvsesceance. Ikke alene var tetraederet nu fuldendt, men en nu rekord inden for pokaltømning var sat - i sandhed en vidunderlig aften for The Beer Masters.

Kredsen var sluttet, og The Beer Masters fremstod nu som en uovervindelig og kraftfuld enhed, og i tiden fremover prægede TBM møder og pokalaftner den daglige arbejdsgang i logen. Året 1996 blev skålet velkommen, og The Beer Masters introducerede, hvad der skulle vise sig kun at være et étårsprojekt - konceptet Brækligaen. Som navnet antyder dystede de fire TBM´ere i den ædle opkastningskunst i en periode, der gik over ét år. Her skulle det vise sig, at Søren var en magtfaktor inden for dette arbejdsområde.

Året 1996 var i sandhed et begivenhedsrigt år for den unge ølloge. Ét års dagen blev markeret i en togvogn på vej hjem fra Firenze. Ironisk nok skulle det vise sig, at denne fødselsdag blev den sidste, som blev fejret i fem år. Som foråret skred frem, eskalerede antallet af TBM arrangementer og initiativer voldsomt. I starten af april kunne Rasmus uddele badges med TBM´s logo, og en måneds tid senere så et nyt projekt dagens lys for første gang, nemlig prøvesmagningen. Et fantastisk koncept, hvor øl i massevis bliver smagt og vurderet. Læs mere om dette i Ølguiden. Sommeren forløb med talrige TBM møder, hvis eneste formål var at nå ud til den syvende bevidsthedscirkel. Den generelle holdning var, at dette mål bedst kunne nås under indtagelse af adskillige vognfulde bajere - en holdning der stadig hersker i TBM. Sommeren blev afrundet med et brag af en sommerhustur, hvor vi i fællesskab fejrede Mathias´ 18 års fødselsdag. Sanseløs beruselse og prøvesmagninger på alle tider af døgnet prægede den godt 50 timers lange tur, som på fineste vis blev rundet af med en kasse øl og en god cigar i regionaltoget fra Hundested. Temaet fra foråret blev fulgt op til punkt og prikke i løbet af efteråret, og det var svært af finde en weekend, hvor The Beer Masters ikke var repræsenteret i det pulserende natteliv i festligt humør.

Tiden gik, og vi begyndte at skrive 1997. De fire TBM´ere kunne i foråret sætte en hvid hue på hovedet, og de obligatoriske TBM ritualer blev naturligvis udført i forbindelse med enkelte udvalgte studenterarrangementer. Sommerferien gik, og man fornemmede, at mørke skyer gik for himlen. Den geografiske spredning af de fire TBM´er voksede i takt med Søren og Michaels engagement i militæret, og antallet af TBM arrangementer faldt drastisk. Den TBM´ske Middelalder startede her, og den dækker over en meget lidt mindeværdig periode i logens historie. Lavkonjunktur præger logen, stemningen var trist og let deprimeret, og de fire TBM´ere mødetes kun sporadisk. Situationen blev ikke forbedret af Sørens virke i fredens tjeneste i Bosnien og Mathias´ tuneren rundt i Sydeuropa som guide. Set i bakspejlet skyldtes denne tilstand af magtesløshed blot, at TBM skulle indtræde i en ny æra. TBM´s faste rammer omkring Virum Gymnasium, Den Summende Box og Irmas ½ liters Tuborg i Dybet skulle udskiftes med mere moderne og tidssvarende rammer, og denne omvæltning strakte sig over et betragteligt tidsinterval. Middelalderen strakte sig over en periode startende i august 1997 og helt frem til midten af 1999.

The Beer Masters´ medlemmer havde flere gange i logens levetid forsøgt sig med forskellige titler svarende til vedkommendes funktion og arbejdsopgaver. Den nuværende og endelige titelkonstellation kom imidlertid på plads den 9. juni 1999, og denne dato sættes som officiel dato for ophør af den TBM´ske middelalder. En glædens dag var det, da The Beer Masters trådte ud af tågen. De mørke skyer udskiftedes med klar og solrig himmel, og TBM kunne præsentere Michael som Chef (CH/TBM), Søren som næstkommanderende (NK/TBM), Mathias som doktor (Doktoren) og ceremonimester og slutteligt Rasmus som bogholder med titel af kaptajn (Kaptajn Bog). Fire ærefulde titler, som igen skulle vise sig at blive fulgt op med fordums styrke og arbejdsindsats af fire stolte TBM´ere. TBM var atter opstået og fremstod i nye rammer med tidligere tiders kraft, energi og storslåethed.

Genopstandelsen i sommeren 1999 blev fulgt op af flere slagkraftige arrangementer i efterårets løb. Doktoren fik som den fjerde TBM´er udsmykket sin ankel med det flotte TBM logo, som kan ses under TBM tatoos. De tre resterende TBM´ere havde for øvrigt fået udsmykket deres ankler i sommeren 1998, og denne positive begivenhed står temmelig alene som lyspunkt i Middelalderen. Af andre begivenheder kan Sandrafesten, Slange-kage-julefrokosten og adskillige prøvesmagninger nævnes. TBM var i sandhed tilbage på rette spor, og end ikke Sørens 6 måneders genindkaldelse og militærtjeneste i Kosovo i foråret 2000 kunne ændre ved det faktum, at den TBM´ske Middelalder var overstået, og  at TBM atter var blandt den absolutte magtelite i de danske ølkredse.

Den 17. marts 2001 sker der det magiske, at The Beer Masters huskede at fejre logens fødselsdag. Sidste gang denne dato var blevet markeret var i 1996 i en togvogn, så det var med glædeståre i øjnene, at Dokoren, Kaptajn Bog og NK kunne modtage Chefens invitation til vores 6 års fødselsdag. Dagen blev fejret på fornemmeste vis. Først fik vi lov at gennembanke hinanden i kickboksningens ædle navn, og derefter prøvesmagte vi og igennem adskillige guldbajere fulgt op af forsøget på at tømme en kasse elefanter. Den festlige dag og aften tog sin naturlige ende på Midnight i Holte med en snade i munden. Denne dato var samtidig starten på et nyt kapitel i TBM´s historie nemlig Tintiden. En spændende og nytænkende tid, som Kaptajn Bog beskriver således i TBM bogen:

"Efter intensiv kickboksning indledes Tintiden. Om denne må Søren B. siges at være ekspert, idet han har været på visit i Spanien (næsten) fire gange. Tintiden kendetegnes i hovedtræk ved spaniolere med tinfødder. Disse er et glad og morsomt folkefærd, selvom de stinker til riverdance! (Til gengæld kan de deres Kalaha). Tintiden kendetegnes også ved en hel del øl, der drikkes i et rasende tempo - en ny ølguide indledes og Carlsberg droppes som standardøl. I sandhed en revolutionær tid!! Hvis man skal sige noget fornuftigt om tintiden, skal man tænke længe over det, og så kan det være, at man finder på noget fornuftige, men det er nu ikke særlig sandsynligt. Lykkedes det skal man være lykkelig, og lykkedes det ikke, skal man også være det - sådan er reglerne..."

Klarere end dette kan Tintiden ikke beskrives. Fastholdelse af gamle traditioner sammenblandet med en god portion nytænkning er hovedingredienserne i den gryderet kaldet Tintiden, som The Beer Masters satte til at simre over ilden d. 17. marts 2001. Krydring og tilsmagning holdt den simrende ret ved lige henover året 2001. Da Hatten i Lyngby begyndte at skrive 2002 på deres dankortnotaer, kunne TBM til deres forsinkede julefrokost præsentere nye og fremtidige rammer for logen, således at den ikke glemte Middelalder aldrig igen ville kunne opstå. Kravet om afholdelse af minimum fire årlige TBM arrangementer blev fremlagt og klart vedtaget, og således var logens fremtid sikret. Som indtrådt i en anden ungdom gav de fire TBM´ere den en ordentlig skalle med at høvle humle indenbords, og den af NK/TBM arrangerede 7 års fødselsdag var ingen undtagelse. End ikke de fire ældre damer, der prøvede at overgå os med et tårn af guldøl på bowlingbanen ved siden af os, kunne give anledning til ridser i lakken. De fire årlige obligatoriske arrangementer er en rar sikring af fremtiden.

Den fortsatte Tintid og hele The Beer Masters´ historie er kendetegnet af ren og skær morskab, hygge, hjertelighed og venskab blandt fire rigtig gode og trofaste venner og ølbrødre. Lad det fortsætte i det evige.

Legenden om de 4 mænd med det ene fælles mål har således lang fra set sin end. TBM vil fortsat præge alle menneskers dagligdag.

NK/TBM - Webmaster